Home


"Czytanie obrazu"

5 luty - 3 marzec 2004 r. Galeria "Hayno" Muzeum Kultury Białoruskiej oraz
 Hajnowski Dom Kultury
zapraszają na:

Wystawę fotografii Jerzego Mąkowskiego


Jerzy Mąkowski

Znak - wszyscy to słowo wypowiadamy lecz nie wszyscy jednakowo je rozumiemy. "Słownik współczesnego języka polskiego" podaje taką definicję - "to, co umownie oznacza coś innego, informuje o czymś, wyobrażenie czegoś graficzne, literowe, gest, obraz itp." Znak - pisał Mieczysław Wallis - jest to przedmiot, który tworzy po to, by dzięki pewnym jego własnościom wywołać w pewnym odbiorcy myśl o przedmiocie innym niż on sam, lub po to, by z przedmiotów, które wywołują myśli o przedmiotach innych niż one same, budować nowe przedmioty o podobnych własnościach"
I dalej:
" Znak ikoniczny w dziele sztuki nie jest nigdy pełnym i dokładnym odtworzeniem jakiegoś przedmiotu rzeczowego, lecz zawsze pewnym jego przetworzeniem - wyborem, uproszczeniem, przekładem."
Analizując wybitne dzieła sztuki stwierdzamy, klucz kompozycyjny to znak, więc czyżby nie można zbudować tylko z elementów będących znakami.
Współczesna fotografia jest często zbyt dosłowna, nie zostawia miejsca na domysły, lub rozbudowanymi podpisami próbuje udowadniać coś czego nie widać na zdjęciu i co nie wynika z oglądanych zdjęć.
Pomysł wystawy dojrzewał bardzo długo. Wszystkie moje dotychczasowe prezentacje autorskie miały jedną wspólną cechę - pokazywały konkretny temat, zjawisko, zdarzenie w sposób filmowy. Równocześnie pojawiała się myśl pokazania tego zdarzenia w sposób syntetyczny, pozostawienia marginesu dla skojarzeń.
Uczestnictwo w różnego rodzaju sytuacjach życiowych jest bardzo wybiórcze. Każdy człowiek inaczej ocenia i analizuje widziane zdarzenia. Nie jesteśmy w stanie widzieć całości sytuacji w czasie 1/125 sek. Tak może rejestrować aparat fotograficzny. Człowiek ogląda po kolei poszczególne punkty, plamy, linie i buduje obraz całości w mózgu dodając myślowe komentarze do każdej sytuacji. Każda z osób oglądających to samo zdarzenie opowie go trochę inaczej. Widzimy więc poszczególne znaki a następnie interpretujemy do częściowo wydumanej / wynikającej z doświadczeń życiowych / sytuacji.
Dlaczego więc nie pokazać tylko fragmentów ? Widz potrafi myśleć.
Zasadniczym elementem budowy koncepcji tej wystawy był znak na chodniku w Efezie w IV w p.n.e.. Zestawienie tego znaku z dowolnym współczesnym znakiem drogowym pokazuje ogromną drogę rozwojową znaku na przestrzeni wieków. Oba wymienione znaki stanowią ramy obecnej wystawy. Zakres czasu zawarty pomiędzy tymi znakami oraz różnice w sposobach interpretacji elementów rysunku zaistniałe na przestrzenia wieków maja stanowić zaczyn dla rozwijania wszystkich możliwości sposobów skojarzeń i tworzenia własnych treści do pokazanych znaków - obrazów. Poszczególne prezentacje wewnątrz tych ram są opowieściami o zjawiskach lub pojęciach. Tytuły zestawów są hasłami stanowiącym autorską propozycję. Nie są obowiązujące. Będą zadowolony gdy widzowie stworzą własne tytuły i własne opowieści do przedstawionych prac. Uczestnictwo w odbiorze sztuki ma być aktem oderwania się od nudnej i nacechowanej nijakością rzeczywistości.
Jestem przekonany, że osoby oglądające wystawę nie potrzebują tekstu wyjaśniającego zamysłu autora. Proszę wybaczyć to zbyt długie tłumaczenie wystawy.
Zapraszam do oglądania i budowy własnych opowiadań na podstawie przedstawionych prac.

Jerzy Mąkowski

Fotoreportaż z otwarcia wystawy


Wystawę otwierają: Radna Rady Miasta Jadwiga Rudzinska Patejuk oraz organizatorzy: Andrzej Skiepko Dyrektor HDK, Piotr Gagan pomysłodawca wystawy, Jerzy Mąkowski

 

Jerzy Mąkowski

Urodził się 10 marca 1940 roku w Warszawie. Po ukończeniu w 1965 roku Wydziału Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej podjął pracę w ZP "Iskra" w Kielcach.
Fotografią interesował się już jako uczeń szkoły średniej, debiutując na Ogólnopolskiej Wystawie Młodzieży Szkół Średnich w Warszawie w 1957 roku (wyróżnienie). Od tego czasu brał udział w wielu wystawach krajowych i międzynarodowych - zdobywając liczne nagrody, medale i wyróżnienia. W latach 1961 - 1964 brał udział wspólnie s "Grupą Stodoła - 60" (której był członkiem) w ponad 50 wystawach zbiorowych oraz prezentował jedną wystawę indywidualną na Politechnice Warszawskiej w 1963 r.
Po przyjeździe do Kielc wstąpił do Świętokrzyskiego Towarzystwa Fotograficznego i czynnie uczestniczył w jego akcjach wystawienniczych. Jerzy Mąkowski jest instruktorem fotografii i prowadzi w kieleckich szkołach średnich kółka fotograficzne. Na wystawach krajowych uzyskał kilkanaście nagród m in. I nagrodę W Ogólnopolskim Konkursie "Życia Warszawy" na fotoreportaż, medal na Ogólnopolskiej Wystawie Artystycznej "Kraków i jego Uniwersytet".
Zdjęcia Jerzego Mąkowskiego były reprodukowane w albumach fotograficznych, katalogach i prasie ogólnopolskiej. Brał także udział w wystawach miedzynarodowych: w Szwecji, Indiach, Jugosławii, Singapurze, Hiszpanii, ZSRR, Portugalii, NRD. Prace Mąkowskiego znajdują się w stałych zbiorach Morawskiej Galerii (Czechy). Od 1979 roku jest członkiem Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Był przewodniczącym Zarządu Głównego ZPAF. Nagrodzony m.in. Odznaką "Zasłużony Działacz Kultury".
Obecnie wrócił do Warszawy, gdzie jest wykładowcą fotografii na wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.
 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444